hàm duy trì là gì

Hàm duy trì sau niềng răng
  • 27/01/2021
  •  lượt xem
Hàm duy trì sau niềng răng quan trọng như thế nào? 4 Vấn đề cần lưu ý về hàm duy trì
Hàm duy trì sau niềng răng thực sự cần thiết như thế nào? Khí cụ này mang đến những chức năng quan trọng nào? Đây chính là vấn đề chúng ta cần làm rõ ngay sau đây.
Niềng răng xong có phải đeo hàm duy trì không?
  • 20/08/2020
  •  lượt xem
Niềng răng xong có phải đeo hàm duy trì không?
Đeo hàm duy trì sau khi niềng răng xong vô cùng cần thiết. Khí cụ này đóng vai trò không thể thiếu trong giai đoạn kết thúc của quá trình niềng răng.