cách vệ sinh hàm duy trì

cách vệ sinh hàm duy trì
  • 24/10/2020
  •  lượt xem
Tại sao cần phải bảo quản hàm duy trì? Cách vệ sinh hàm duy trì như thế nào là đúng?
Cách vệ sinh hàm duy trì như thế nào đạt hiệu quả cao? Đây chính là vấn đề bạn cần xác định được để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình đeo khí cụ ổn định răng.
Niềng răng xong có phải đeo hàm duy trì không?
  • 20/08/2020
  •  lượt xem
Niềng răng xong có phải đeo hàm duy trì không?
Đeo hàm duy trì sau khi niềng răng xong vô cùng cần thiết. Khí cụ này đóng vai trò không thể thiếu trong giai đoạn kết thúc của quá trình niềng răng.