Răng hở cắn khớp

HOO min
  • 27/08/2020
  •  lượt xem
Khớp cắn hở là gì? Có điều chỉnh khớp cắn hở được không?
Khớp cắn hở là một tình trạng sai lệch nặng về khớp cắn. Đây được xem như là một hiện tượng lệch nặng giữa hàm trên và hàm dưới. Gây rất nhiều khó khăn trong lúc ăn uống và sinh hoạt. Điều trị khớp cắn hở cũng rất phức tạp và mất nhiều thời gian.