Nha Khoa Thanh Tâm

Bộ Y Tế cấp phép: 185/BYT-GPHD.
ISO 9001 : 2015